Kijk op de week

Kijk op de week

75 jaar Vakblad voor de Bloemisterij, een feest der herkenning

Het Vakblad voor de Bloemisterij bestaat dit jaar 75 jaar. Sinds 1 november 1945 hebben we bijna elke week geschreven over alles wat met de sierteelt te maken heeft. Terugbladerend door de vergeelde nummers zie je dat er veel is veranderd. Maar het is ook een feest der herkenning. Versterking van de veilingklok, uitbreiding van het afzetgebied, energievoorziening, schaalvergroting, verlenging van de seizoenen, de vrees voor overproductie; allemaal onderwerpen die al sinds de beginjaren van het Vakblad de revue passeren. Collectieve promotie of productpromotie? De argumenten waren toen precies dezelfde als nu.

’De nachtmerrie van den rozenkweeker’ bijvoorbeeld was niets minder dan trips, die na de oorlog op vrijwel alle rozenbedrijven huishield. ’Verschrikkelijk, zooveel van dit tuig er was’, schreef een adviseur. ’Sinds enkele weken is een bestrijdingsmiddel in den handel gekomen, dat in de oorlog werd gebruikt om soldaten te ontluizen: DDT.’ In de jaren ’60 bleek echter dat het spul toch wel erg schadelijk was, en begon de versmalling van het middelenpakket.

De eerste nummers van het Vakblad ademen vooral de geest van samenwerking. De sierteeltsector had, net als de rest van Nederland, zware oorlogsjaren achter de rug en moest weer bijna bij nul beginnen. De binnenlandse markt liep slecht, de export lag op zijn rug. Eensgezind probeerde men de boel weer op te bouwen. Discussie was nodig, maar niet zonder te luisteren naar de standpunten van anderen. Die houding zien we als Vakblad nog steeds als onze missie. Niet de tegenstellingen vergroten in een zucht naar sensatie, maar samen zoeken naar oplossingen en werken aan de vooruitgang van de sector. Ook daaraan is in 75 jaar niks veranderd.

Joef Sleegers
vakredacteur