Kijk op de week

Kijk op de week

Openheid cruciaal bij opmars van biostimulanten

Toegegeven: de kofferbakverkopen met biostimulanten nemen af, maar dat wil nog niet zeggen dat ze tot het verleden behoren. Willen biostimulanten echt een opmars gaan maken in de tuinbouw dan moeten de vele vragen daaromtrent worden beantwoord. Onderbouwing betreffende veiligheid, deugdelijkheid en werkzaamheid zijn op zijn plaats.


Europese regulering met spelregels is een stap in de goed richting, maar die is pas vanaf 2022. In de tussentijd is het aan leveranciers om zelf in alle openheid deugdelijke informatie te verschaffen omtrent hun producten. Niet alleen over wat er exact in zit, wat het doet, maar ook door eerlijk te zijn wanneer het niet werkt onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde teelten. Want als een ding wel vaststaat: veel factoren zijn van invloed op de werking van biostimulanten.


Het beste zou zijn de werking van biostimulanten te achterhalen door te testen. Echter door wie? Voor leveranciers is het ondoenlijk om in elk gewas testen te gaan uitvoeren, zeker bij de grote diversiteit aan sierteeltgewassen. Een samenspel tussen teler en leverancier ligt meer voor de hand. Maar hoe wordt dan ’blindstaren van goede resultaten willen zien’ voorkomen? Testen met collega’s wellicht. Echter, teeltsituaties kunnen sterk verschillen per bedrijf.

Dan geeft testen door een onafhankelijk onderzoeksbureau meer garanties op een deugdelijke uitslag. Als biostimulanten daardoor duurder
uitvallen, verkleint dat de inzet ervan door ondernemers. Alhoewel, met een smaller middelenpakket hebben ze op den duur wellicht geen andere keuze.

Peter van Leth
vakredacteur