Kijk op de week

Kijk op de week

Het blijft vechtentegen de bierkaai

Ongenuanceerde berichtgeving, slechte journalistiek en meer van dat soort termen, ook minder diplomatieke, waren te horen voorafgaand aan de ondertekening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant Sierteeltsector. Een convenant waar bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspreken aan de slag te gaan om misstanden zoals uitbuiting of milieuschade te voorkomen. In dit geval bij de internationale productie en handel van sierteeltgewassen.


Wat was het geval? Enkele uren voor de ondertekening kwam NOS met een negatief geladen bericht over het IMVO-convenant met als titel ’Sector erkent: veel mis met bloemen uit Afrika’. Een golf van ’daar gaan we weer’ ging door de sector, zeker bij de ondertekenaars. Echter, in dit geval met SER, ministers, Natuur en Milieu en Hivos aan de zijde van Dutch Flower Group, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland. Normaliter partijen die ’tegenover’ elkaar staan als het gaat over duurzame ontwikkelingen in de sector.

Mooi, is dan te denken. Maar gaat het wat uitmaken? Ik heb er een hard hoofd in. Het blijft vechten tegen de bierkaai, ook al trekken een NGO, een milieuorganisatie, een vakbond, twee ministeries gezamenlijk op met sectorpartijen. Partijen die de laatste jaren achter de schermen toch al beter met elkaar in gesprek zijn.

Immers, direct na de ondertekening heb ik landbouwminister Schouten om een reactie gevraagd over de commotie. Ze bekritiseerde de NOS-berichtgeving en was complimenteus over de sector en het convenant. Dezelfde woorden uitte ze voor de camera van de NOS. Die beelden heb ik echter tot dusver nog niet gezien.

Peter van Leth
vakredacteur