Kijk op de week

Kijk op de week

Met energietransitie eveneens 2 stappenvooruit, 1 achteruit

Hoe ziet de teelt in kassen er in 2040 ook al weer uit? Kassen zijn dan volgens het streven van de sector klimaatneutraal. Kortom, ze veroorzaken geen toename van CO2 in de atmosfeer. En gebruiken niet langer aardgas voor verwarming en belichting, maar duurzame energiebronnen als aardwarmte, duurzame elektriciteit, warmte uit biomassa of restwarmte van fabrieken.

De nieuwe criteria van Groen Label Kassen berusten volledig op deze uitgangspunten. Niet langer geldt de energie-efficiëntie als maatstaf waarbij de efficiënte omzetting van fossiele brandstof in elektriciteit en/of warmte wordt beloond. Nee, een norm is gesteld voor de maximale uitstoot van broeikasgassen (CO
2-emissie).


Gevolg: er zijn veel minder aanmeldingen voor Groen Label Kassen. Reden voor Stichting Milieukeur om de criteria dit jaar tegen het licht te houden. Evalueren is nooit verkeerd, maar hopelijk niet om de criteria weer sterk te gaan versoepelen. Want iedereen kan op zijn klompen aan voelen dat de energietransitie niet zonder slag of stoot gaat.

Conclusie van het onderzoek ’Tuinbouw zonder fossiele energie’ is immers dat het met de huidige prijzen vaak nog niet rendabel is om extra energiebesparende maatregelen te nemen. Wat
echter met toekomstige prijsscenario’s overal wel het geval zal zijn. Bovendien wijt niet iedere
energiespecialist of subsidieadviseur de dip in GLK-aanvragen aan de strenge criteria.

Zoals zo vaak met dynamische ontwikkelingen zal het bij de energietransitie niet anders gaan dan twee stappen vooruit, een achteruit.Peter van Leth
vakredacteur