Home (copy)

Heeft generieke PROMOTIE zin?

WEEK EDITIE 15 - 2022

 • Inning BBH-geld op de tocht
 • Roep om meer sectorpromotie
 • AVV voor promotie onzeker
 • BBH werkt aan plan B
 • Freeriders blijvend probleem

 • DE WEEK

NIEUWS

KIJK OP DE WEEK
Over spannende tijden voor BBH en sectorpromotie

IN BEELD Plastic nest als statement Floriade

EVEN BELLEN MET
Jesse Schevel

 • FOCUS

Aandacht is SLEUTELWOORD bij optimalisatie spuitresultaat

Een goede spuittechniek voor een juiste toepassing van een middel wordt steeds belangrijker nu het aantal beschikbare middelen verder afneemt.

KEES VAN EGMOND

Hitte

Aandacht is SLEUTELWOORD bij optimalisatie spuitresultaat

KEES VAN EGMOND

Hitte

 • INTERVIEW

THIJS VAN GIESSEN
Promotie begint bij jezelf

De passie spat ernog vanaf tijdens het gesprek met de ex-ambassadeur voor chrysanten over promotie, sortiment, samenwerken en meer. Ook een les: Als je iets wilt bereiken, begin dan bij jezelf.

 • ONDERNEMEN

Hoe regel ik voor mijn werknemers betaald OUDERSCHAPSVERLOF?

Per 2 augustus treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf die datum is het mogelijk voor ouders om van de 26 weken ouderschapsverlof, 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. 

 • ONDERNEMEN

Rentes dalen ondanks stijgende INFLATIE

 

Vorige maand lag voor de hand dat door de bewegelijkheid op de markten rentes de komende tijd hoog kunnen blijven. Sindsdien is de Nederlandse tienjarige rente echter gedaald naar 1,5%.

 • INTERVIEW

THIJS VAN GIESSEN
Promotie begint bij jezelf

 • ONDERNEMEN

Hoe regel ik voor mijn werknemers betaald OUDERSCHAPSVERLOF?

 • ONDERNEMEN

Rentes dalen ondanks stijgende INFLATIE

 

 • SPECIAL PROMOTIE

Waarde van generieke PROMOTIE

Bloemenbureau Holland zet al veertig jaar in op generieke promotie van bloemen en planten. Dit doet ze – in ieder geval tot 1 januari 2024 – met een budget dat grotendeels door Royal FloraHolland wordt geïnd.

Overtuiging ZIN avv-route ontbreekt 

De sector richt zijn pijlen op een algemeen verbindend verklaring (avv). Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? En kan dat: een avv voor collectieve promotie? 

Waarde van generieke PROMOTIE

Overtuiging ZIN avv-route ontbreekt 

 • MARKT & TRENDS

ANALYSES Snijbloemen

ANALYSES Potplanten

COLUMN Marcel Zandvliet

OVER DE TOONBANK Michaela Haas

EXPORTEUR Joris Bakker over SPANJE

MAANDPRIJZEN

Floriade: waarom zo LANG en GROOT?

 • HET VAK

 • BEDRIJFSSCAN

Teelt van delphinium sinds zo’n VIJF JAAR onder controle

De prijsvorming van delphinium is dit jaar prima, want er zijn weer volop trouwerijen en events. De coronajaren waren geen vetpot voor deze bloem, vertelt teler Bas den Bleker.

Onkruid krijgt een stevige OPTATER

Nu chemische gewasbescherming steeds verder onder druk staat, zijn telers en loonwerkers op zoek naar alternatieven. Een daarvan is het elektrocuteren van onkruid met de XPower Zasso, een machine die op de trekker wordt bevestigd.

Aandacht voor nieuwe TECHNIEKEN

Onkruidbestrijding buiten met een elektrisch aangedreven schoffel of een robot. Tijdens de Demodag Duurzame Onkruidbestrijding van Delphy kwam het allemaal langs. 

CONTROLES op vervoer CC-karren

De Duitse politie voerde onlangs nabij Veiling Rhein-Maas controles uit bij vrachtwagens. Daarbij werd onder meer gekeken of CC-karren met bloemen en planten op de juiste manier gezekerd en gestapeld waren.

 • BEDRIJFSSCAN

Teelt van delphinium sinds zo’n VIJF JAAR onder controle

Onkruid krijgt een stevige OPTATER

Aandacht voor nieuwe TECHNIEKEN

CONTROLES op vervoer CC-karren

 • VAKGENOOT

Ingrid Luyssen

 • HET VAK

VAKGELUIDEN

TEELTTIPS

COLUMN - Victor van Dijk